Azara, s.r.o.

Ak máte otázky, neváhajte sa nás pýtať prostredníctvom formulára alebo kontaktov.Dodávateľ (predávajúci)
Azara, s.r.o.

Kupujúci - spotrebiteľ
Fyzická/právnická osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu.

Kupujúci - podnikateľ
Právnická osoba, ktorá nakupuje tovar za účelom svojho podnikania, predaja či obchodovania s ním.

Objednávka
Objednávku môžete realizovať prostredníctvom kontaktov uvedených v menu kontakt.

Ceny
Ceny tovarov sú uvádzané na stránke v mene EUR (€) bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ak je pred cenou uvedené „OD“ nemusí byť cena úplná a závisí od zvolených variantov. Ceny sú určené konečným spotrebiteľom. Na množstevné zľavy alebo zľavy pre predajcov sa nás pýtajte.

Platobné podmienky
Na tovar bude vystavená faktúra so splatnosťou 7 dní, ak sa nedohodneme inak. Faktúru možno zaplatiť prevodom alebo vkladom na účet v Tatrabanke.

Spôsob dodania
Spôsob dodania tovaru závisí od charakteru objednávky a lokality. Po dohode si tovar môžete sami prevziať, dovezieme Vám ho my, alebo doručíme prostredníctvom Slovenskej pošty. Poštovné hradí kupujúci, tu sú sadzby (bez DPH) za balík:
balík 2. trieda 1.trieda
do 2 kg: 2,20 € 2,80 €
do 5 kg: 2,50 € 3,20 €
do 10 kg: 3,00 € 4,00 €
do 15 kg: 3,50 € 5,00 €
Dodacie lehoty
O možných dodacích lehotách Vás budeme informovať, sú rôzne v závislosti od druhu tovaru a množstva. Tovar, ktorý máme na sklade, odošleme ihneď.

Záruka, záručný list
Záručným listom je dodací list. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dátumom vystavenia dodacieho listu. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.