Azara, s.r.o.

Chceme upozornit našich zákazníkov, že ceny na stránkach NIE SÚ aktuálne!
Dostupnosť sortimentu je problematická.

Pre cenovú ponuku nás, prosím, kontaktujte.

Špeciálny filter A2K2COP3D R

Špeciálny filter A2K2COP3D R
hmotnosť:440 g
priemer:110 mm
výška:85 mm
certifikované:EN 141:2000; EN 143:2000; DIN 3181-3
závitobj. číslo
Rd (40x1/7“)1638
OZ (40x4)2638
Ochranný filter zaisťuje ochranu dýchacích orgánov proti pevným a kvapalným aerosólom, dymotvorným látkam, rádioaktívnemu spadu, baktériám, vírusom, organickým rozpúšťadlám s bodom varu nad 65°C, amoniaku, výparom organických amínov a oxidu uhoľnatému.
Trieda filtra Skúška na prienik častíc Maximálny prienik skúšobného aerosólu v %
EN 3) Filter AVEC 4)
P3D Chlorid sodný 0,05 0,0002 - 0,05
Parafínový olej 0,05 0,02 - 0,05
Typ a trieda Skúšobný plyn Doba prieniku za skúšobných podmienok v minútach Koncentrácia skúšobného plynu vo vzduchu pri prietoku 30 l/min Prieniková koncentrácia Dynamická sorpčná kapacita filtra (DSK) v gramoch
EN 1) Filter AVEC 2) obj. v % mg/l ml/m3 EN 1) Filter AVEC 2)
A2 Cyklohexán C6H12 35 40 0,5 17,5 10 18,375 21,000
K2 Amoniak NH3 40 60 0,5 3,5 25 4,200 6,300
CO Oxid uhoľnatý CO 20 25 0,5 3,5 25 2,100 2,625

1) Podľa normy EN 14387. 2) Doba prieniku a dynamická sorpčná kapacita (DSK) filtra je laboratórna hodnota platná za štandardných podmienok. Neurčuje možnú dobu pri praktickom používaní filtra. Táto možná doba používania filtra sa môže líšiť od nameranej doby prieniku o kladnú aj zápornú odchýlku v závislosti na podmienkach používania. 3) Podľa normy EN 143:2000 pri prietoku 95 l/min. 4) Pri prietoku 95 l/min.

Skladovanie: filter je možné v originálnom balení dlhodobo skladovať po dobu 5 rokov pri teplotách od -5°C do +30°C
43.2 €
bez dph
!! pri väčších odberoch alebo pre predajcov zľavy !!
Máte otázky ohľadom tohto produktu?


Meno

e-mail

Telefón


Vaša otázka


Neváhajte sa nás opýtať!