Azara, s.r.o.

Chceme upozornit našich zákazníkov, že ceny na stránkach NIE SÚ aktuálne!
Dostupnosť sortimentu je problematická.

Pre cenovú ponuku nás, prosím, kontaktujte.

Protiplynový filter A2B2E2K2

Protiplynový filter A2B2E2K2
hmotnosť:290 g
priemer:110 mm
výška:85 mm
certifikované:EN 141:2000
závitobj. číslo
Rd (40x1/7“)1077
OZ (40x4)2077
Ochranný filter zaisťuje ochranu dýchacích orgánov proti parám organických látok a organických plynov s bodom varu nad 65°C, anorganickým a kyslým plynom a parám, amoniaku, amínom, benzénu, toluénu, vinylchloridu, fluóru, oxidom síry, fosgénu, chlórkyanu, chlórpikrínu, brómacetónu, kyseline fosforečnej a jej organickým derivátom, kyseline chlóroctovej, aldehydom, zmesiam anorganických kyselín.
Typ a trieda Skúšobný plyn Doba prieniku za skúšobných podmienok v minútach Koncentrácia skúšobného plynu vo vzduchu pri prietoku 30 l/min Prieniková koncentrácia Dynamická sorpčná kapacita filtra (DSK) v gramoch
EN 1) Filter AVEC 2) obj. v % mg/l ml/m3 EN 1) Filter AVEC 2)
A2 Cyklohexán C6H12 35 39 0,5 17,5 10 18,375 20,475
B2 Chlór Cl2 20 45 0,5 15 0,5 9,000 20,250
Sulfán H2S 40 >80 0,5 7,1 10 8,520 >17,400
Kyanovodík HCN 25 50 0,5 5,6 10 4,200 8,400
E2 Oxid siričitý SO2 20 25 0,5 13,3 5 7,980 9,975
K2 Amoniak NH3 40 55 0,5 3,5 25 4,200 5,250

1) Podľa normy EN 14387. 2) Doba prieniku a dynamická sorpčná kapacita (DSK) filtra je laboratórna hodnota platná za štandardných podmienok. Neurčuje možnú dobu pri praktickom používaní filtra. Táto možná doba používania filtra sa môže líšiť od nameranej doby prieniku o kladnú aj zápornú odchýlku v závislosti na podmienkach používania.

Skladovanie: filter je možné v originálnom balení dlhodobo skladovať po dobu 5 rokov pri teplotách od -5°C do +30°C
12.9 €
bez dph
!! pri väčších odberoch alebo pre predajcov zľavy !!
Máte otázky ohľadom tohto produktu?


Meno

e-mail

Telefón


Vaša otázka


Neváhajte sa nás opýtať!