Azara, s.r.o.

Chceme upozornit našich zákazníkov, že ceny na stránkach NIE SÚ aktuálne!
Dostupnosť sortimentu je problematická.

Pre cenovú ponuku nás, prosím, kontaktujte.

Protiplynový filter A2AX

Protiplynový filter A2AX
hmotnosť:260 g
priemer:110 mm
výška:85 mm
certifikované:EN 141:2000 EN 371:2000
závitobj. číslo
Rd (40x1/7“)1021
OZ (40x4)2021
Ochranný filter s veľmi dobrou účinnosťou zaisťuje ochranu dýchacích orgánov proti širokému spektru organických rozpúšťadiel a výparom organických látok s bodom varu pod a nad 65°C, napr. dietyléteru, acetónu, benzénu, toluénu, xylénu a pod.
Typ a trieda Skúšobný plyn Doba prieniku za skúšobných podmienok v minútach Koncentrácia skúšobného plynu vo vzduchu pri prietoku 30 l/min Prieniková koncentrácia Dynamická sorpčná kapacita filtra (DSK) v gramoch
EN 1) Filter AVEC 2) obj. v % mg/l ml/m3 EN 1) Filter AVEC 2)
A2 Cyklohexán C6H12 35 60 0,5 17,5 10 18,375 31,500
AX Dimetyléter   50 75 0,05 0,95 5 1,425 2,138
Izobután   50 55 0,25 6 5 9,000 9,900
Dietyléter 3)   -- 80 0,25 7,56 10 -- 18,000

1) Podľa noriem EN 14387 (EN 371). 2) Doba prieniku a dynamická sorpčná kapacita (DSK) filtra je laboratórna hodnota platná za štandardných podmienok. Neurčuje možnú dobu pri praktickom používaní filtra. Táto možná doba používania filtra sa môže líšiť od nameranej doby prieniku o kladnú aj zápornú odchýlku v závislosti na podmienkach používania. 3) Doplnková skúška nie je daná normou EN. Doba prieniku a dynamická sorpčná kapacita (DSK) filtra je laboratórna hodnota platná za štandardných podmienok. Neurčuje možnú dobu pri praktickom používaní filtra. Táto možná doba používania filtra sa môže líšiť od nameranej doby prieniku o kladnú aj zápornú odchýlku v závislosti na podmienkach používania.

Skladovanie: filter je možné v originálnom balení dlhodobo skladovať po dobu 5 rokov pri teplotách od -5°C do +30°C
10.8 €
bez dph
!! pri väčších odberoch alebo pre predajcov zľavy !!
Máte otázky ohľadom tohto produktu?


Meno

e-mail

Telefón


Vaša otázka


Neváhajte sa nás opýtať!