Azara, s.r.o.

Chceme upozornit našich zákazníkov, že ceny na stránkach NIE SÚ aktuálne!
Dostupnosť sortimentu je problematická.

Pre cenovú ponuku nás, prosím, kontaktujte.


Protiprachový filter P3D R

8.4 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • prach, netoxický a toxický dym
 • pevné a kvapalné aerosóly
 • baktérie, vírusy

Protiprachový filter P3D R MF

9.4 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • prach, netoxický a toxický dym
 • pevné a kvapalné aerosóly
 • baktérie, vírusy
 • antibakteriálna vrstva pre obmedzenie rastu mikroorganizmov vo filtri

Protiplynový filter A2

9.3 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • .. cyklohexán, toluén, xylén, …

Protiplynový filter A2AX

10.8 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • .. cyklohexán, toluén, xylén, …
 • organické látky s bodom varu pod 65°C
 • .. acetón, dietyléter, ...

Protiplynový filter B2

11.35 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • anorganické plyny a pary
 • plynný chlór, jód, ...
 • kyanovodík, sírovodík, fosgén, ...

Protiplynový filter E2

11.35 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • oxid siričitý, sírový
 • kyselina octová
 • ďalšie kyslé plyny a pary

Protiplynový filter K2

11.35 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • amoniak
 • organické amíny

Protiplynový filter A2B2

11.85 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorganických a organických kyselín

Protiplynový filter A2B2E2

12 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorganických a organických kyselín
 • kyslé plyny; oxid siričitý, kys. octová..

Protiplynový filter A2B2E2K2

12.9 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorganických a org. kyselín
 • kyslé plyny; oxid siričitý, kys. octová..
 • amoniak, amíny

Kombinovaný filter A2P3 D R

14.4 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • pevné a kvapalné aerosóly, rádioaktívny prach, baktérie, vírusy
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • .. cyklohexán, toluén, xylén, …

Kombinovaný filter A2AXP3 R

15.4 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • pevné a kvapalné aerosóly, rádioaktívny prach, baktérie, vírusy
 • organické látky s bodom varu pod a nad 65°C
 • organické rozpúštadlá

Kombinovaný filter B2P3 D R

16 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • pevné a kvapalné aerosóly, rádioaktívny prach, baktérie, vírusy
 • anorganické plyny a pary, plynný chlór, jód, kyanovodík, sírovodík, fosgén, ...

Kombinovaný filter E1P3 D R

13.9 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • pevné a kvapalné aerosóly, rádioaktívny prach, baktérie, vírusy
 • oxid siričitý, sírový
 • kyselina octová, ďalšie kyslé plyny a pary

Kombinovaný filter E2P3 D R

16 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • pevné a kvapalné aerosóly, rádioaktívny prach, baktérie, vírusy
 • oxid siričitý, sírový
 • kyselina octová, ďalšie kyslé plyny a pary

Kombinovaný filter K2P3 D R

16 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • pevné a kvapalné aerosóly, rádioaktívny prach, baktérie, vírusy
 • amoniak, výpary organických amínov

Kombinovaný filter A2B2P3 D R

16.2 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • pevné a kvapalné aerosóly, rádioaktívny prach, baktérie, vírusy
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorganických a organických kyselín

Kombinovaný filter A2B2E1P3 D R

14.9 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • pevné a kvapalné aerosóly, rádioaktívny prach, baktérie, vírusy
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorganických a organických kyselín
 • kyslé plyny; oxid siričitý, kys. octová..

Kombinovaný filter A2B2E2P3 D R

16.5 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • pevné a kvapalné aerosóly, rádioaktívny prach, baktérie, vírusy
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorganických a organických kyselín
 • kyslé plyny; oxid siričitý, kys. octová..

Kombinovaný filter A2B2E2K2P3 D R

17 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • pevné a kvapalné aerosóly, rádioaktívny prach, baktérie, vírusy
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorg. a org, kyselín, kyslé plyny; oxid siričitý, kys. octová..
 • amoniak, amíny

Kombinovaný filter A2B2E2K2HgP3 D R

17.2 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • aerosóly, rádioakt. prach, baktérie, vírusy
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorg. a org. kyselín, kyslé plyny; oxid siričitý, kys. octová..
 • amoniak, amíny
 • pary a aerosóly ortuti

Kombinovaný filter A2B2E1SXP3 D R

15.2 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • pevné a kvapalné aerosóly, rádioaktívny prach, baktérie, vírusy
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorg. a org, kyselín, kyslé plyny; oxid siričitý, kys. octová..
 • fosgén, chlórpikrín

Špeciálny filter A2B2E2K2SXP3 D R

18.5 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • aerosóly, rádioakt. prach, baktérie, vírusy
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorg. a org, kyselín, kyslé plyny; oxid siričitý, kys. octová..
 • amoniak, amíny
 • fosgén, chlórpikrín

Špeciálny filter A2B2E2K2HgSX P3 D R

20.6 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • aerosóly, rádioakt. prach, baktérie, vírusy
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorg. a org, kyselín, kyslé plyny; oxid siričitý, kys. octová..
 • amoniak, amíny
 • pary a aerosóly ortuti, fosgén, chlórpikrín

Špeciálny filter Reactor P3 R

20 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • rádioaktívny jód
 • organické zlúčeniny jódu (metyljodid, 129, 131)
 • rádioakívny prach, dymotvorné látky, aerosóly

Špeciálny filter Hg-Reactor P3 R

20.6 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • rádioaktívny jód
 • organické zlúčeniny jódu (metyljodid, 129, 131)
 • ortuť
 • rádioakívny prach, dymotvorné látky, aerosóly

Špeciálny filter A2K2COP3D R

43.2 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • pevné a kvapalé aerosóly, rádioaktívny prach, baktérie, vírusy
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • amoniak, amíny
 • oxid uholnatý (CO)

Filter NBC-1/SL

24.7 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • pevné a kvapalné aerosóly, rádioaktívny prach, baktérie, vírusy
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorg. a org, kyselín, kyslé plyny; oxid siričitý, kys. octová..
 • slzné, dráždivé, toxické látky

Filter NBC-2/SL

23.7 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • A2B2E2K2SXP3 D R
 • slzotvorné, dráždivé, dusivé, pluzgierotvorné a nervovoparalytické látky
 • až 20 ročná skladovateľnosť

Filter NBC-3/SL

35.8 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • ako A2B2E2K2HgSXP3D
 • slzotvorné, dráždivé, dusivé, pľuzgierotvorné a nervovoparalytické látky
 • až 20 ročná skladovateľnosť

Filter OF-07 MF

23.7 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • slzotvorné, dráždivé, dusivé, pľuzgierotvorné a nervovoparalytické látky
 • aerosóly, dráždivé spreje (OC), dymotvorné látky, vysoko toxické častice, rádioaktívny spad, bojové biologické prostriedky - plesne, baktérie, vírusy

Protiprachový filter P3

6.9 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • prach, netoxický a toxický dym
 • pevné a kvapalé aerosóly
 • baktérie, vírusy

Protiplynový filter A2

10.92 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • .. cyklohexán, toluén, xylén, …

Protiplynový filter B2

15.24 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • anorganické plyny a pary
 • plynný chlór, jód, ...
 • kyanovodík, sírovodík, fosgén, ...

Protiplynový filter K2

15.55 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • amoniak
 • organické amíny

Protiplynový filter A2B2

15.55 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorganických a organických kyselín

Protiplynový filter A2B2E2

15.76 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorganických a organických kyselín
 • kyslé plyny; oxid siričitý, kys. octová..

Protiplynový filter A2B2E2K2

16.38 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorganických a org. kyselín
 • kyslé plyny; oxid siričitý, kys. octová..
 • amoniak, amíny

Kombinovaný filter A2P3

14.32 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • pevné a kvapalné aerosóly, rádioaktívny prach, baktérie, vírusy
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • .. cyklohexán, toluén, xylén, …

Kombinovaný filter B2P3

17.61 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • pevné a kvapalné aerosóly, rádioaktívny prach, baktérie, vírusy
 • anorganické plyny a pary, plynný chlór, jód, kyanovodík, sírovodík, fosgén, ...

Kombinovaný filter K2P3

17.92 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • pevné a kvapalé aerosóly, rádioaktívny prach, baktérie, vírusy
 • amoniak, výpary organických amínov

Kombinovaný filter A2B2P3

17.92 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • prach, pevné a kvapalné aerosóly, baktérie, vírusy
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorganických a organických kyselín

Kombinovaný filter A2B2E2P3

18.13 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • aerosóly, rádioakt. prach, baktérie, vírusy
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorganických a organických kyselín
 • oxid siričitý, sírový, kyselina octová, ďalšie kyslé plyny a pary

Kombinovaný filter A2B2E2K2P3

18.75 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • aerosóly, rádioakt. prach, baktérie, vírusy
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorganických a org. kyselín
 • kyslé plyny; oxid siričitý, kys. octová..
 • amoniak, amíny

Kombinovaný filter A2B2E2K2HgP3

19.67 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • aerosóly, rádioakt. prach, baktérie, vírusy
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorganických a org. kyselín
 • kyslé plyny; oxid siričitý, kys. octová..
 • amoniak, amíny
 • ortuť

Kombinovaný filter A2B2E2SXP3 ozone

18.75 €
bez DPH
Oblasť použitia:
 • aerosóly, rádioakt. prach, baktérie, vírusy
 • organické látky s bodom varu nad 65°C
 • výpary anorganických a org. kyselín
 • kyslé plyny; oxid siričitý, kys. octová..
 • ozón