Azara, s.r.o.

Chceme upozornit našich zákazníkov, že ceny na stránkach NIE SÚ aktuálne!
Dostupnosť sortimentu je problematická.

Pre cenovú ponuku nás, prosím, kontaktujte.

Špeciálny filter A2B2E2K2SXP3 D R

Špeciálny filter A2B2E2K2SXP3 D R
hmotnosť:320 g
priemer:110 mm
výška:85 mm
certifikované:EN14387, EN12941, EN12942
závitobj. číslo
Rd (40x1/7“)1631
OZ (40x4)2631
Ochranný filter zaisťuje ochranu dýchacích orgánov proti pevným a kvapalným aerosólom, dymu a dymotvorným látkam, rádioaktívnemu prachu, baktériám, vírusom, vláknam (napr. azbest), výparom organických a anorganických kyselín, hydroxidom, organickým rozpúšťadlám s bodom varu nad 65°C, priemyselným škodlivinám, napr. amoniaku, amínom, kyslým plynom, benzénu, toluénu, vinylchloridu, fluóru, fluorovodíku, chlorovodíku, oxidom síry, fosgénu, chlórkyanu, chlórpikrínu, kyseline fosforečnej a jej organickým derivátom, kyseline chlóroctovej, aldehydom, zmesiam anorganických kyselín.
Trieda filtra Skúška na prienik častíc Maximálny prienik skúšobného aerosólu v %
EN 3) Filter AVEC 4)
P3D Chlorid sodný 0,05 0,0002 - 0,05
Parafínový olej 0,05 0,02 - 0,05
Typ a trieda Skúšobný plyn Doba prieniku za skúšobných podmienok v minútach Koncentrácia skúšobného plynu vo vzduchu pri prietoku 30 l/min Prieniková koncentrácia Dynamická sorpčná kapacita filtra (DSK) v gramoch
EN 1) Filter AVEC 2) obj. v % mg/l ml/m3 EN 1) Filter AVEC 2)
A2 Cyklohexán C6H12 35 39 0,5 17,5 10 18,375 20,475
B2 Chlór Cl2 20 45 0,5 15 0,5 9,000 20,250
Sulfán H2S 40 >80 0,5 7,1 10 8,520 >17,040
Kyanovodík HCN 25 50 0,5 5,6 10 4,200 8,400
E2 Oxid siričitý SO2 20 25 0,5 13,3 5 7,980 9,975
K2 Amoniak NH3 40 50 0,5 3,5 25 4,200 5,250
SX Chlórkyan ClCN 20 25 0,25 6,28 0,5 3,768 4,710
Chlórpikrín Cl3CNO2 20 44 0,5 33,55 0,5 20,130 44,286
Fosgén COCl2 20 77,5 0,5 20,24 0,5 12,144 47,058

1) Podľa normy EN 14387. 2) Doba prieniku a dynamická sorpčná kapacita (DSK) filtra je laboratórna hodnota platná za štandardných podmienok. Neurčuje možnú dobu pri praktickom používaní filtra. Táto možná doba používania filtra sa môže líšiť od nameranej doby prieniku o kladnú aj zápornú odchýlku v závislosti na podmienkach používania. 3) Podľa normy EN 143:2000 pri prietoku 95 l/min. 4) Pri prietoku 95 l/min.

Skladovanie: filter je možné v originálnom balení dlhodobo skladovať po dobu 5 rokov pri teplotách od -5°C do +30°C
18.5 €
bez dph
!! pri väčších odberoch alebo pre predajcov zľavy !!
Máte otázky ohľadom tohto produktu?


Meno

e-mail

Telefón


Vaša otázka


Neváhajte sa nás opýtať!